Seleccionar página

Altres / Otros/ Some other stuff

Abans de 2009 / Antes de 2009 / Before 2009

Grupo Elsevier (2005-2011)
*antes DOYMA.
Disseny de materials per clients externs (empreses farmacèutiques i promocions de productes propis)

Stanhome. Peçes promocionals (diptics, triptics A4 per a venedores de producte)

Alguns treballs amb Abuse Design.
video: Programa Boqueria357, logo, etc..
paquet gràfic pel programa.